Вработена од универзитетот од Марибор е удостоена со звањето „Инженер на годината – 2019“

Во средата, на 08-ми јануари 2020 година, во Љубљана беа објавени резултатите од Вториот национален конкурс „Инженер на годината“. Задачата на конкурсот е максимално широка и ефективна социјална промоција на жените од инженерските професии. Целта на конкурсот „Инженер на годината“ е да се демонстрираат делата на словенечките инженери (жени) и нивниот придонес во прогресот како резултат на усвоените знаења и работа.

На финалната етапа од конкурсот на кој што учествуваа десет кандидатки звањето „Инженер на годината – 2019“ му беше доделено на професорката и научникот од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор доктор Ајде Камишалич Латифич за успесите во научната работа и меѓународните проекти, помеѓу останатото, поврзани со технологијата блокчејн. Во оваа гранка таа како коавтор регистрираше патент во Република Словенија и поднесе пријава за регистрација на меѓународен патент.

Извор: feri.um.si