Вработените од факултетот за туризам при универзитетот во Марибор земаа учество на 19-та Меѓународна недела за подготовка на персонал во Шпанија

Во програмата за размена Erasmus учествуваат не само студенти и професори од факултетот за туризам при универзитетот во Марибор, но и неговите вработени. На тој начин на крајот од ноември две вработени од факултетот земаа учество на 19-та Меѓународна недела за подготовка на персонал (19. International Staff Training Week) во Валенсија (Шпанија). Организатор на настанот беше @etseamnupv, Политехничкиот универзитет од Валенсија.

Според реакциите на претставничките од факултетот, нив ги воодушевила добрата организација на настанот и полезните практикуми, во текот на ова патување биле воспоставени многу нови познанства. Позитивните впечатоци уште поголеми поради сончевото време и убавината на Валенсија, а исто така и поради одличната кујна.

Извор: facebook.com