Webometrics Ranking of World Universities

Raziskovalna skupina Cybernetics Lab iz Španije je objavila podatke o razvrščanju Webometrics Ranking of World Universities.

V ocenjevanje je vključeno več kot 28.000 visokošolskih ustanov z vsega sveta. Webometrics presoja kakovost visokošolskih institucij na osnovni podatkov, ki jih univerze objavijo na spletnih straneh. Webometrics objavi rezultate razvrščanja dvakrat na leto.

V drugem letošnjem ocenjevanju je Univerza v Mariboru uvrščena na 1.126. mestu. V primerjavi z januarsko uvrstitvijo je pridobila 54 mest.

Univerza v Mariboru je izboljšala svojo uvrstitev pri kazalnikih Impact (Vpliv) za 348 mest in Openness (Preglednost) za 82 mest. V zadnjih petih letih se je Univerza v Mariboru za 3.468 mest izboljšala vrednost najpomembnejšega kazalnika Visibility. ​

Vir: um.si