Year Plus – pripravljalno akademsko leto in učenje slovenskega jezika

Ste se odločili vpisati na dodiplomski ali magistrski študij v Sloveniji, skrbi pa vas nepoznavanje slovenskega jezika in kako se boste prilagodili novi jezikovni sredini? Ne skrbite, slovenski jezik je soroden drugim slovanskim jezikom in se ga z dobro voljo in predanostjo lahko hitro naučite.

Photo: unsplash/You X Ventures

Bodoči tuji študenti imajo na razpolago več možnosti za učenje jezika odvisno od tega kateri nivo znanja si želijo doseči.

Year Plus – pripravljalno akademsko leto

Year plus tujim rednim študentom, ki so prvič vpisani na slovensko fakulteto, omogoča ponoven vpis v prvi letnik študija zaradi pomanjkljivega znanja slovenskega jezika. Omenjeno pravico lahko izkoristijo študenti, ki so vpisani v program Year Plus in so uspeli narediti izpite vpisanega študijskega programa v obsegu 24 ECTS ter izpit iz znanja slovenščine v obsegu 6 ECTS.

Učenje slovenskega jezika je v okviru programa Year Plus brezplačno in poteka vzporedno z rednim študijem v prvem in drugem semestru. Program ni namenjen študentom, ki se vpisujejo v študijske programe, za katere je potrebno znanje slovenskega jezika na ravni B2. Tečaj slovenskega jezika v okviru Year Plus tujim študentom omogoča lažje vključevanje v novo jezikovno sredino ter optimalen napredek pri znanju jezika.

Jezik se poučuje v skupinah z najmanj 20 študenti, prisotnost na urah je obvezna. Po opravljenem programu in uspešno narejenem izpitu, študenti ne dobijo certifikata o znanju jezika, temveč potrdilo o končani obveznosti znotraj programa Year Plus. Omenjeni program se izvaja samo na dveh slovenskih univerzah – Univerzi v Ljubljani in na Univerzi na Primorskem. Število mest je omejeno.

Tako je na primer Univerza v Ljubljani letos razpisala 839 mest za tuje študentje, predvideno število mest v programu Year Plus pa je 300. Prijave bodo predvidoma odprte septembra 2020, oziroma do zapolnitve vseh mest.

Druge možnosti za učenje slovenskega jezika

Če začenjate iz ničle, ali pa imate malo jezikovnega predznanja je druga možnost za izpopolnjevanje znanja slovenskega jezika – vpis na enega od tečajev, ki jih organizira 2TM. Tečaji so akreditirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

2TM organizira kakovostne tečaje slovenskega jezika, ki so razdeljeni v različne skupine glede na potrebe bodočih študentov: intenzivni, intenzivni+, nadaljevalni, polletni in letni. Tečaji se izvajajo na dveh lokacijah, v Ljubljani in Mariboru. V skupinah se jezika uči do 15 tečajnikov.

Program za učenje slovenskega jezika je osredotočen na osnove slovnice, širjenje besedišča, pravorečje, pravopis in konverzacijo.

Za več informacij o tečajih in prijavah nam pišite na education@2tm.si, ali pa izpolnite obrazec spodaj.

Avtorica: Lidija M. Kusterbajn