Z deljenjem izkušenj mariborske univerze do boljših doktorskih študijskih programov v Črni gori in Albaniji

Univerza v Mariboru je med 6. in 8. novembrom 2019 priredila delavnico za goste šestih univerz v Črni gori in Albaniji, sodelovali pa so tudi gostje iz Avstrije. Na delavnici so predavali snovalci doktorskih programov in doktorske šole Univerze v Mariboru, ki so predali svoje izkušnje in priporočila za razvoj doktorskih programov.

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta MARDS (Reforma doktorskega študija v Črni gori in Albaniji – paradigma dobre prakse), ki ga vodi Univerza v Črni gori. Skupno sodeluje 15 institucij, poleg univerz tudi relevantna ministrstva in gospodarske zbornice.

Konzorcij desetih evropskih univerz želi preoblikovati doktorske programe in doktorsko šolo v Črni gori in Albaniji. Strokovnjaki z Univerze v Mariboru so jim predstavili lastna priporočila in izkušnje, spoznali pa so tudi pomembnost prenosljivih (mehkih) veščin za lažje zaposlovanje doktorandov v industriji.

V kratkem bodo univerze iz Črne gore in Albanije pripravile priporočila za pristojna ministrstva, s katerimi želijo spodbuditi reformo visokošolskega sistema.

S projektom MARDS želijo partnerji prispevati k reševanju resnih težav v črnogorskem in albanskem visokošolskem sistemu na področju doktorskega študija. Najpomembnejša cilja projekta sta prilagoditev obeh sistemov v skladu s Salzburškimi principi in vzpostavitev skupne pilotne trajnostne doktorske šole med sosednjima državama. Vzpostavitev te šole bi predstavljala primer dobre prakse na Zahodnem Balkanu.

Vir: um.si