Z opravljenimi obveznostmi brezplačen zaključek študija še dve leti po izgubi statusa

Senat ljubljanske univerze je na današnji seji sprejel predlog spremembe 128. člena statuta, da lahko študent, ki je pred izgubo statusa opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela, brez plačil zaključi študij najpozneje v dveh letih od izgube statusa študenta.

Trenutno veljavni 128. člen statuta ljubljanske univerze določa, da mora študent po izgubi študentskega statusa storitve univerze poravnati glede na uradne stroškovne postavke cenika (tudi pripravo in zagovor zaključnega dela).

Senat je po razpravi sprejel sklep, ki vodstvo univerze zavezuje, da poišče sistemske rešitve za izboljšanje problematike zaključevanja študija. Predvsem pa naj se identificirajo vzroki za takšno stanje ter sprejmejo ukrepi, ki bodo omogočili, da študentje dokončajo študij pred izgubo statusa.

Vir: dnevnik.si