За магистерската програма „Применета статистика“ на економскиот факултет при универзитетот во Љубљана од сега ќе има редовни предавања

Интердисциплинарната магистерска програма „Применета статистика“ од 2019/2020 студиска година, после 6 години вонредно предавање , ќе започне да се предава редовно. Магистрите од оваа програма се барани на пазарот за трудот како во Република Словенија така и надвор од неа според анализите од базата на податоци.

Два од седумте модули – „Економска и деловна статистика“ и „Официјална статистика“ ги координира економскиот факултет при универзитетот во Љубљана.

Подетално

За сите прашања, кои што се однесуваат на уписите, на оваа и на другите постдипломски програми, обратете се кај менаџерите од компанијата 2ТМ. Нашите специјалисти ќе ви помогнат да го направите вистинскиот избор и да се стекнете со специјалност која што е барана на пазарот на трудот!

Извор: efnet.si, stat.uni-lj.si