Za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenja osem milijonov evrov

Na razpis »Za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1«, objavljenega julija lani, je prispelo 85 vlog. Komisija je za sofinanciranje izbrala 47 vlog v skupni vrednosti nekaj več kot osem milijonov evrov. 28 izbranih projektov je bilo iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 19 pa iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, so navedli na ministrstvu za šolstvo. Za posamezni projekt je namenjenih nekaj več kot 171.000 evrov.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije, so še navedli.

Posebna pozornost pa bo namenjena brezposelnim raziskovalcem in raziskovalcem, ki bodo za potrebe izvajanja raziskovalnega projekta prišli v Slovenijo s pridobljenimi referencami v tujini. S tako pridobljenim znanjem in izkušnjami bodo pomembno vplivali na raziskovalne, razvojne in inovativne aktivnosti raziskovalnih organizacij in ustvarjanje novega znanja ter njegovo uporabo v okviru raziskovalnih aktivnosti.

Vir: delo.si