Za studente programa računarstva i informatike ŠC Velenje u toku su prijave za kadrovske stipendije

Za studente svih godina sa računarstva i informatike ŠC Velenje kompanija BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje osiguraće kadrovske stipendije za akademsku godinu 2019/2020. Prijave slati do petka, 13. decembra 2019.

U prijavi je neophodni priložiti biografiju sa kontakt podacima, potvrdu o položenim ispitima ili poslednji dokument o obrazovanju, potvrdu o upisu u školsku 2019/20 godinu (nju je moguće poslati i kasnije).

Sa izabranim kandidatima biće održani individualni razgovori. Pored stipendije, studentima će se u periodu školovanja omogućiti mentorstvo pri praktičnoj obuci i radu; pomoć u pisanju seminarskih radova, projekata, diplomskih i master teza: mogućnost upotrebe savremene tehničke opreme, učešće na projektima, kao i saveti za lični i stručni razvoj.

Svim stipendistima po završetku školovanja biće pružena mogućnost zaposlenja.

Reference: si-student@bshg.com, 03 83 98 149, bshg-group.com 

Izvor: vss.scv.si