Za studente slovenačkih univerziteta otvoren je konkurs za kadrovske stipendije Premogovnik Velenje

Grupa Premogovnik Velenje objavila je konkurs za kadrovske stipendije za studente u zemlji za akademsku godinu 2019/2020. Lista zanimanja koje se stipendiraju: inženjer elektrotehnike, rudarski inženjer, inženjer mašinstva, inženjer-geotehnolog, inženjer građevinarstva.
Stipendisti grupe Premogovnik Velenje imaju priliku da prođu kvalitetnu praktičnu obuku, da dobiju bonus uz stipendiju (za uspešan rad), besplatan lekarski pregled, ishranu i troškove prevoza na teret grupe, učešće na stručnim izletima. U budućnosti, stipendisti dobijaju mogućnost zaposlenja u filijalama.
Članovi tima biće naučni rukovodioci u pripremi seminarskih, istraživačkih, diplomskih i master radova stipendista.
Rok za prijavu je do 15. oktobra 2019. godine. Аdresa: Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje. Prijava kandidata mora da sadrži biografiju, kratko motivaciono pismo, dokument o obrazovanju. Pri izboru kandidata uzeće se u obzir njihov akademski uspeh, postignuća, sklonosti ka odabranoj struci i drugim kriterijumima navedenim u dokumentima grupe.
Izvor: vss.scv.si