Za studente Sveučilišta u Ljubljani održat će se radionica iz osnova komunikacije

U utorak 17. ožujka 2020. u 10:00 sati održat će se dvosatna radionica o osnovama komunikacije za studente Sveučilišta u Ljubljani. Lokacija: Mala dvorana, zgrada uprave studentskog doma Sveučilišta u Ljubljani, Rožna Dolina. Organizator je Centar za izvannastavne aktivnosti. Predavačica i savjetnica za obrazovanje i razvoj studenata Lidia Baloh (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani).

Za uspjeh u društvenim ili profesionalnim aktivnostima važno je ne samo što kažemo, već i kako prezentiramo informacije i kakav govor tijela koristimo. Stoga je neverbalna komunikacija, kad je možemo čitati, vrlo zanimljiva i važna. Tijekom radionice studenti će naučiti metode komunikacije i komunikacijske greške na temelju podataka neurolingvistike; steći će vještine slušanja i percepcije, bez kojih je nemoguće zamisliti kvalitetnu komunikaciju; Na temelju praktičnih primjera razmotrit će se najčešća gestikulacija itd.

Registracija je otvorena do 16. ožujka 2020..

Reference: sport@uni-lj.si.

Izvor: facebook.com