Za studente Univerziteta u Ljubljani održaće se radionica iz osnova komunikacije

U utorak 17. marta 2020. u 10:00 sati održaće se dvočasovna radionica o osnovama komunikacije za studente Univerziteta u Ljubljani. Lokacija: Mala sala, zgrada uprave studentskog doma Univerziteta u Ljubljani, Rožna Dolina. Organizator je Centar za vannastavne aktivnosti. Predavačica i savetnica za obrazovanje i razvoj studenata Lidia Baloh (Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani).

Za uspeh u društvenim ili profesionalnim aktivnostima važno je ne samo što kažemo, već i kako prezentujemo informacije i kakav govor tela koristimo. Stoga je neverbalna komunikacija, kad je možemo čitati, vrlo zanimljiva i važna. Tokom radionice studenti će naučiti metode komunikacije i komunikacijske greške na temelju podataka neurolingvistike; steći će veštine slušanja i percepcije, bez kojih je nemoguće zamisliti kvalitetnu komunikaciju; Na temelju praktičnih primera razmotriće se najčešća gestikulacija itd.

Registracija je otvorena do 16. marta 2020..

Reference: sport@uni-lj.si

Izvor: facebook.com