За студентите од Alma Mater Europaea во Марибор и Љубљана ќе се одржи презентација на програмата Erasmus+

Во петок, на 06-ти декември 2019 година, во Марибор и во четврток, 12-ти декември 2019 година, во Љубљана ќе се одржат презентации на програмата за мобилност Erasmus+. Целна група се студентите од Alma Mater Europaea, кои што сакаат во текот на еден семестар да учат во странска образовна установа.

Во текот на презентацијата на студентите ќе им бидат претставени можностите за обука или одржување на практика во странство, ќе им се раскаже за условите коишто треба да бидат исполнети за тоа, процедурите и роковите, а исто така и ќе им бидат одговорени прашањата кои што ги интересираат студентите.

Подетално за презентацијата во Марибор Подетално за презентацијата во Љубљана

Извор: sl-si.facebook.com