За студентите од Колеџот Academia Maribor се одржа визитинг предавање, посветено на прашањата од екологијата во цивилното градежништво

Во четвртокот на 13 јуни 2019 година, за студентите од програмата „Цивилно градежништво“ од колеџот за професионално образование Academia Maribor во рамките на предметот „Пресметки и бизнис“ се одржа визитинг предавање.  

Во рамките на настанот претставникот од E-zavod Ptuj Златка Застаникович и магистрите Матеја Кишек и Ренато Вовк од Средното училиште за обработка на дрво и Колеџот за обработка на дрво и дизајн (град Марибор) им го претставија на публиката проектот CaSCo – Carbon Smart Communities – заштита на животната средина преку поттикнување на користење на локалните дрва во градежништвото.  

Подетално за проектот

Извор: academia.si