За студентите од прва година на Academia Maribor ќе се одржат „Воведни денови“

На 14-ти и 15-ти октомври 2019 година ќе се одржат„Воведни денови“ за студентите од прва година од Колеџот за средно стручно образование Academia Maribor.

Воведниот ден за студентите од програмата „Економист“, „Информатика“, „Градежништво“, „Машинство“ и „Безбедност“ ќе се одржи во понеделник, на 14-ти октомври 2019 година, во 16:00 часот. За студентите од програмата „Медијапродукција“ – во вторник, на 15-ти октомври 2019 година, во 16:00 часот.

Во програмата: поздравен говор ќе одржи директорот и оперативниот директор на колеџот, излагање на дипломците, презентација на образовниот процес и системот на оценување, презентација на деканатот и услугите eAcademia, презентација на можностите за размена на студенти или посетување на практика во друга земја, неформална комуникација.

Настаните ќе се одржат на адресата на образовната установа: Марибор, Главни трг, 17Б, 4-ти кат.

Подетално за настанот

Извор: academia.si