За студентите од студиската програма „Безбедност“ на Колеџот Academia Maribor се одржа практикум за безбедност при возењето

За студентите од програмата „Безбедност“ на Колеџот Academia Maribor се одржа практикум за безбедност при возењето на автодромот во Љубљана.

Практикумот вклучуваше проверка на времето на реакција, пресметка на внатрешните и надворешните фактори на опасност, управување со движење и со стрес, стабилизација и координација на автомобилот во ограничен простор со друг автомобил. Покрај тоа студентите одржаа учебно разгледување на транспортно средство за постоење на експлозивна направа.

Извор: academia.si