Za študij na višjih strokovnih šolah razpisanih 12.572 mest

V 49 višjih strokovnih šolah je skupaj razpisanih 12.572 mest za 33 različnih študijskih programov.

Ljubljana − Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes objavilo razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2017/2018. V 49 višjih strokovnih šolah je skupaj razpisanih 12.572 mest za 33 različnih študijskih programov.

Za študijsko leto 2017/2018 je prosta mesta razpisalo 49 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za višje strokovno izobraževanje je razpisanih 33 različnih študijskih programov.

V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest, skupaj 12.572. Za redne študente je v javnih šolah in šolah s koncesijo razpisanih 4155, za izredne pa 3780 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4637 vpisnih mest.

Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva in v letošnjem letu znaša 34,28 odstotka razpisanih mest za redni in izredni študij.

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: od 13. februarja do 8. marca ter od 28. avgusta do 1. septembra. Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 10. februarja, in v soboto, 11. februarja.

Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis izbranih kandidatov bo potekal do 22. avgusta.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok pa bodo objavljeni do 25. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je ministrstvo objavilo tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.

V zimskem roku poklicno maturo opravlja 1461 kandidatov

V teh dneh potekajo izpiti v okviru zimskega roka poklicne mature, h kateremu se je prijavilo 1461 kandidatov iz 133 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Danes so kandidati opravljali pisni izpit iz prvega predmeta poklicne mature − izpit iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine.

V četrtek bo na vrsti izpit iz drugega predmeta poklicne mature. Dan zatem pa bo še pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature, in sicer iz matematike ali tujega jezika ali pisni izpit iz drugega jezika.

Ustni izpiti in izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature bodo med 6. in 17. februarjem. Šole pa bodo kandidate z uspehom na zimskem izpitnem roku poklicne mature seznanile seznanile 6. marca.

Vir: delo.si