Za uspeh so potrebni spodbuda, motivacija, topla beseda in nasmeh

V četrtek, 17. 5. 2018, je na Ekonomski fakulteti potekal Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami, ki je bil namenjen tako študentom kot tudi vsem, ki z njimi sodelujejo. Predstavljene so bile priložnosti in izzivi v času študija ter ob prehodu na trg dela, različni govorci pa so spregovorili o tem, kako si zagotoviti ustrezno podporo, kakšna je pri tem vloga različnih organizacij.

Različna zdravstvena stanja in življenjske okoliščine študentov s posebnimi potrebami vplivajo na njihovo vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu ter na nadaljnji postopek zaposlitve. Za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo, potrebujejo različne prilagoditve ter pomoč pri vključevanju in sodelovanju v študijskem okolju. Potrebno je nenehno dokazovanje, da zmorejo, zato je treba vanje verjeti in jim ponuditi ustrezne možnosti.

Velik izziv se pojavi tudi pri prehodu iz šolskega sistema na trg dela, vendar danes obstaja vse več institucij, ki študentom s posebnimi potrebami ta prehod olajšajo. Študentje se tako lahko že med študijem povežejo s strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo s poklicnim usmerjanjem in podporo osebam s posebnimi potrebami pri vstopu na trg dela. Nekatere izmed njih so na primer Karierni center Univerze v Ljubljani, Center za poklicno rehabilitacijo URI Soča (poklicno usmerjanje mladih s posebnimi potrebami), Zavod za zaposlovanje, projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela.

Pomembno je, da študent s posebnimi potrebami prepozna svoja močna in šibka področja, se zna predstaviti in zagovarjati svoje potrebe na ustrezen način ter zaupa v svoje zmožnosti. Četudi morda opusti svoje prvotne želje, je ključno, da začne iskati druge možnosti in v takšnem primeru ne obupa.

Vir: efnet.si