Забелешка за кандидатите: В2 – Виша школа за наука за бизнис

B2 е Виша школа за наука за бизнис која што предлага национални верифицирани образовни програми за вишо образование, чии што дипломци ќе владеат со најсовремените знаења од областа на информациските науки и науките за бизнис.

Како што е наведено на сајтот на образовната институција, „Вишата школа за науки за бизнис, благодарејќи на својот флексибилен метод на работа и современите методи за обуки на далечина, овозможува обединување на студентите, професорите, истражувачите и успешните практиканти, независно од локалните, регионалните или националните граници. Со својата дејност Вишата школа за науки за бизнисот влијае на пренесувањето на интердисциплинарните применети и знаења во локалната, регионалната, националната или меѓународната средина“.

В2 – Вишата школа за науки за бизнис подготвува специјалисти по студиската програма „Бизнис-информатика“ и „Пазарна комуникација и врски со јавноста“, а исто така и по магистерската програма „Менаџмент и информатика“. Студентите имаат можност за вонредно студирање.  

Дипломците од Вишата школа В2 се стекнуваат со специјалистичка квалификација на дипломиран специјалист по бизнис-информатика и специјалист  по пазарна комуникација.

За сите прашања, кои што се однесуваат на запишувањето во овие или во други студиски програми, обратете се кај специјалистите од компанијата 2ТМ. Нашите специјалисти ќе ви помогнат да го направите вистинскиот избор и да се стекнете со специјалност која што е интересна и барана на пазарот на трудот!

Извор: dijaskisvet.si