Zahtjevi profesija bliske budućnosti: kritičko mišljenje i kreativnost

Prema studiji kompanije Levy & Murnane, potrebe poslodavaca su se radikalno promijenile od 2013. godine. Smanjuje se broj rutinskih i nestandardnih ručnih zadataka i rutinskih kognitivnih radnih zadataka. Istovremeno raste potreba za radom sa novim informacijama za rješavanje nestrukturiranih problema.

Drugim riječima, u kratkom roku smanjit će se broj radnih mjesta sa dobro definiranim opisima poslova, a povećavat će se potreba za osobljem sposobnim za komparativno istraživanje i kritičko razmišljanje. U tom smislu, radna mjesta u bliskoj budućnosti zahtijevat će promjene u načinu razmišljanja – od kreativnosti i inovacije do kritičkog promišljanja, rješavanja problema i donošenja odluka. Radni procesi će uključivati još više komunikacije i suradnje. Uz to će biti potrebna visoka razina informacija i (uključujući) računalnu pismenost.

Prema Svjetskom ekonomskom forumu, osnovnih 10 vještina i sposobnosti potrebnih u 2020. godini bit će: sposobnost rješavanja složenih problema; kritičko razmišljanje; kreativnost; sposobnost biranja kadra; sposobnost saradnje s drugima; emocionalna inteligencija; sposobnost donošenja promišljenih odgovornih odluka; svijest uslužnog sektora; pregovaračke vještine i kognitivna fleksibilnost.

Izvor: student.si