Zaključek projekta »Krepitev identitete Pohorcev«

Namen projekta Krepitev identitete Pohorcev je bil interdisciplinarno proučiti pomen smučanja na Pohorju, ozavestiti lokalne prebivalce o le-tem ter pripraviti idejno zasnovo za vzpostavitev muzeja smučanja na Rogli. Projekt se je začel odvijati v mesecu februarju in je trajal do konca meseca maja 2018. V času trajanja projekta so izvajalci projekta, tako študenti kot mentorji in strokovni sodelavci, pridobili številna nova interdisciplinarna znanja in spretnosti.

V samem projektu so bili udeleženi mentorji in študentje (10) dveh univerz in štirih fakultet, in sicer: s Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (študenti Aljaž Nerad, Taja Kaluža, Mark Zgrinskič in Nina Gričnik ter mentorica, doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec, ob strokovni podpori asist. Nejca Pozveka), dveh Filozofskih fakultet – s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (študentki geografije, Nina Horvat in Zala Virant, študent zgodovine, Timotej Fafulič, ter mentorica, prof. ddr. Ana Vovk Korže) in s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (študentka etnologije in kulturne antropologije, Urška Martun, in sodelujoča mentorica, doc. dr. Matejo Habinc) in s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (študentki programa Medijske komunikacije, Ivana Plohl in Andreja Krapše, s sodelujočo mentorico, dr. Katjo Udir Mišič).

S strani negospodarskega in neprofitnega sektorja pa sta sodelovali še Osnovna šola Zreče s strokovno sodelavko Lucijo Levart in Občina Zreče s strokovno sodelavko Sandro Vidmar Korošec.

Vir: ft.um.si