Zaključil se je projekt Mi smo barok II

Photo: Designed by Freepik

Na fakulteti se je odvijal projekt Mi smo barok II: Oblikovanje identitete majhnega mesteca: avtentičnost, vključenost in trajnost. V projektu, ki je trajal 4 mesece od decembra 2017 do marca 2018, sta sodelovala Fakulteta za turizem UM (mentorica doc. dr. Maja Turnšek Hančič, prodekanica za raziskovanje) ter Posavski muzej Brežice (mentorica Alenka Černelič Krošelj, direktorica).

V samo delo je bilo vključenih 10 študentov različnih študijskih programov, ki so s pomočjo mentoric oblikovali obsežen načrt in strateške predloge za začetek baročnega festivala v Brežicah.

Čeprav ima mesto izredno bogato zgodovino v različnih obdobjih, pa je osrednja podoba mesta najbolj zaznamovana ravno z barokom. Brežiški grad, v katerem deluje Posavski muzej Brežice, je bil zgrajen po požigu leta 1515 in s svojo arhitekturo povezuje srednji vek z novim vekom oz. srednji vek in prehod v renesanso z barokom. Renesančna utrdba ima v sebi eno najlepših evropskih poslikanih dvoran: Viteško dvorano, delo slikarja Karla Frančiška Remba iz leta 1703. Tudi mestno jedro je najbolj zaznamovano z barokom – zato so kot osrednjo nit izgrajevanja poznavanja mesta izbrali ravno barok.

Aktivnosti projekta si bile razdeljene v tri področja:

(a) načrtovanje baročno avtentičnih izkušenj za čas festivala in za splošno oživljanje mestnega jedra;

(b) oblikovanje strategije sodelovanja domačinov in vključevanja »izključenih« domačinov po principih socialne psihologije in »vključujočega muzeja«;

(c) zagotavljanje trajnosti: pridobivanje podpore, sredstev in obiskovalcev.

Vir: ft.um.si