Запишани првите 50 студенти

Во првиот уписен рок за студиската година 2019/2020 на словенечките високообразовни устанви преку 2ТМ се ѕапишани првите 50 студенти. Најголемиот број од нив се запишани на Универзитетот на Приморска.

Photo by bruce mars on Unsplash

Кандидатите кои се пријавени на Универзитетите во Љубљана и во Марибор сеуште чекаат на резултатите од пријавите, кои ќе бидат објавени на крајот на август и на почетокот на септември.