Zaposleni v Krki se, zaradi postopnega prehoda na običajen obseg proizvodnje, vračajo na delo

Uprava Krke je sprejela odločitev da v obdobju med 14. aprilom 2020 in 3. majem 2020 na delo pokliče ostale zaposlene v vseh organizacijskih oddelkih, da bi poleg nujne proizvodnje začeli delati tudi na drugih postopkih, pomembnih za prehod na reden obseg in način dela.

V skladu s pravili Uprave za varnost in zdravje pri delu, bodo morali državni organi in organizacije, kot tudi zaposleni v Krki upoštevati vse zaščitne ukrepe v razmerah epidemije (uporaba zaščitne opreme, spoštovanje oddaljenosti v pisarni, prepoved druženja in drugi preventivni ukrepi). Za upoštevanje pravil so odgovorni vodje in vsi zaposleni, kršitelji pa bodo sankcionirani.

V kolikor poklicani uslužbenec med državnimi ukrepi (npr. zaradi nege otrok, nosečnosti, rizičnega zdravstvenega stanja, zaprtih državnih meja itd.) ne more priti v službo, se šteje, da je odsoten. Direktorji lahko zaposlenim predlagajo podaljšanje statusa »na čakanju«, v primeru, da trenutni pogoji ne omogočajo izvedbe določenih procesov.

Uprava Krke je izdala odredbo, da bo zaposlenim v letu 2020 izplačala regres v višini 1806 evrov bruto. Višina regresa sovpada z višino povprečne letošnje januarske bruto plače v Sloveniji. Neto znesek izplačanega regresa bo enak bruto znesku.

Vir: Bilten 12, Krka