Zaposlenici Ekonomskog fakulteta u Ljubljani dobili su nagradu Best Cutting-Edge Technology Paper – Entrenova 2019

U sklopu ENTerprise REsearch InNOVAtion – ENTRENOVA konferencije, koja se održala od 12. do 14. rujna 2019. u Rovinju, Hrvatska, zaposlenici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani prof. dr. Vlado Dimovski, doc. dr. Judita Peterlin, asis. dr. Barbara Grah i magistar poslovnih znanosti, asist. Simon Colnar za članak „Value-based management education: the case of health care management course“( “Vrijednosno orijentirano obrazovanje u području menadžmenta: primjer studija menadžmenta u zdravstvu”) dobili su nagradu Best Cutting-Edge Technology Paper (“Najbolji članak o naprednim tehnologijama”)

Nagradu za najbolje članke predstavljene na konferenciji svake godine dodjeljuje ENTRENOVA Awards Committee.

Izvor: efnet.si