Zasl. prof. dr. Jože Gričar prejemnik visokega madžarskega odlikovanja Madžarskega zlatega križa za zasluge

Dolgoletni visokošolski učitelj in raziskovalec na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, zaslužni profesor dr. Jože Gričar je prejemnik visokega madžarskega državnega odlikovanja Madžarskega zlatega križa za zasluge.

Odlikovanje Madžarski zlati križ za zasluge je zaslužni profesor Univerze v Mariboru dr. Jože Gričar prejel kot priznanje za njegova prizadevanja za krepitev madžarsko-slovenskih, predvsem čezmejnih, civilnih odnosov oz. razvoja makroregionalnega sodelovanja. Zaslužni profesor je v veliki meri prispeval k razvoju madžarsko-slovenskih civilnih odnosov, posebno na madžarsko-slovenskem obmejnem območju, in s tem pripomogel k izboljšanju položaja Madžarov, ki živijo v Republiki Sloveniji in Slovencev, ki živijo na Madžarskem. Aktivno sodeluje pri novih projektih, ki krepijo makroregionalno sodelovanje in je eden od organizatorjev pobude Szentgotthárd-Monošter, v okviru katere je maja 2017 potekalo že tretje letno srečanje. Zavzema se tudi za enotni evropski digitalni trg, ki bi po njegovem prepričanju povečal učinkovitost čezmejnih projektov.

To visoko madžarsko odlikovanje je zasl. prof. dr. Jožetu Gričarju podelila veleposlanica Republike Madžarske v Sloveniji gospa Edit Szilágyiné Bátorfi, ob počastitvi madžarskega državnega praznika, dne 20. oktobra 2017.

Vir: um.si