Znanstvena monografija predavateljev UM FGPA izšla v New Yorku

V marcu 2020 je bila pri mednarodni založbi Nova Science Publishers, Inc. New York izdana znanstvena kolektivna monografija z naslovom »An Interdisciplinary Approach towards Academic Education on Sustainable Building Design«.

Photo: pixabay/Inactive account – ID 3844328

V monografiji je predstavljen interdisciplinarni pristop v akademskem izobraževanju pri načrtovanju trajnostnih stavb. Poleg klasičnih poučevanja v obliki predmetov se poudarja prenos znanja s pomočjo praktičnih študentskih delavnic, razvojnih projektov in drugih aktivnosti, katerih namen je aktivnejše in učinkovitejše akademsko poučevanje.

Med avtorji monografije so Miroslav Premrov, Vesna Žegarac Leskovar, Vanja Skalitsky Klemenčič, Maja Žigart, Marko Renčelj in drugi sodelavci fakultete.

Knjigo sestavlja šest poglavij. Prvo poglavje opisuje splošni vidik integrativnega pristopa k izobraževanju o trajnostno grajenem okolju na podlagi izkušenj interdisciplinarnega tečaja. Drugo poglavje uvaja obsežen sklop urbanističnih meril za oblikovanje stanovanjskih sosesk in poudarja vlogo odprtega prostora in zelenih površin, kar bistveno prispeva k dvigu kakovosti bivanja. Tretje poglavje obravnava trajnostni promet v povezavi z življenjskim okoljem in poudarja interdisciplinarni pristop. Četrto poglavje predstavlja vključitev energetsko učinkovite zasnove stavb s celostno uporabo novih digitalnih tehnologij, kot sta gradbena informacija in energetsko modeliranje. Peto poglavje opisuje glavne vrste gradbenih sistemov iz lesa in predstavlja trajnostno zasnovo sodobnih montažnih lesenih stavb z nadaljnjim razvojem večnadstropnih montažnih lesenih zgradb s povečanimi površinami zasteklitve. Zadnje poglavje je pripravljeno kot grafični povzetek interdisciplinarnih projektov delavnic, ki kažejo na zapletenost oblikovanja in upoštevanje različnih interdisciplinarnih načel trajnostnega načrtovanja.

Vir: fgpa.um.si